Jak porządkować product backlog?

Porzdkowa Gamma Zaplecza 830.jpg

Podczas korzystania z dobrodziejstwa metodologii zwinnych należy zastanowić się nad metodą, która skutecznie wesprze procesy zwinnego zarządzania i pozwoli na wprowadzenie większej organizacji zespołowej.

Sama metodologia zwinna opiera się na elastyczności pracowników, natomiast metoda taka jak scrum – pozwala na wdrożenie pewnej hierarchii w zespole, oraz systematycznych spotkań. Więcej o agile możemy dowiedzieć się uczestnicząć w agile szkolenia organizowanych przez wysoce wyspecjalizowane firmy o profesjonalnym podejściu.

Bez zrozumienia agile ciężej będzie zrozumieć, czym jest scrum – właściwym następnym krokiem w celu właściwego wdrożenia zwinnego zarządzania w projekcie jest uczestnictwo w szkolenie w scrum.

W scrumie dochodzi do podziału obowiązków między trzy role – scrum developerów, scrum mastera oraz product ownera (właściciela produktu). Każda z tych ról określa pewne funkcje w zespole, które są tak samo ważne dla pomyślnej realizacji projektu. Szkolenie scrum wprowadza także pewne niestosowane do tej pory pojęcia w tradycyjnych modelach zarządzania, takie jak backlog, sprint, spotkanie scrumowe. Wszystkie takie pojęcia są opisane i objaśnione podczas warsztatu.

W zespole scrum master zajmuje się organizacją spotkań scrumowych podczas sprintu, a także przejmuje na siebie obowiązki związane z usuwaniem przeszkód uniemożliwiających postęp prac związanych z realizacją projektu. Szkolenia scrum master są specjalnie dedykowane tym, którzy zainteresowani są przejęciem takiej roli na siebie w zespole scrum.

Szkolenia scrum product owner wprowadzają w zakres obowiązków właściciela produktu, do których należy między innymi zarządzanie product backlogiem. Poprzez pojęcie product backlog mamy na myśli uporządkowaną listę rzeczy, które są warte na ten moment (okres trwania sprintu) za warte realizacji.

Zobacz też: https://www.konferencjenaukowe.edu.pl

Są tutaj zatem zawierane nowe funkcjonalności, zmiany, błędy oraz zadania związane z realizacją projektu. Dostęp do product backlog powinni mieć właściciel produktu oraz pozostałe osoby zainteresowane przebiegiem realizacji projektu.

Product backlog powinien być na bieżąco uporządkowany, a zadanie to może zostać oddelegowane developerom. Porządkowanie product backloga opiera się na pilnowaniu, by zawarte tam informacje były adekwatne do aktualnie przyjętych zadań do wykonania podczas danego sprintu.