Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu?

Czy Gamma Zaplecza 296.jpg

Brygadzista to typ zakładu produkcyjnego, od którego zależy praca pojedynczego zespołu pracowników wykonawczych. Szkolenia dla brygadzistów nastawione są przede wszystkim na praktyczne rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność czy zdolności przywódcze. Dobre szkolenie dla mistrzów będzie również pokazywało techniki motywacji pracowników czy rozwijało umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów.

Brygadzista – kierownik pierwszego stopnia

Czy brygadzista jest również kierownikiem zespołu? Z pewnością jest on zarządzać grupą pracowników wykonawczych, którzy w przedsiębiorstwie zajmują się obsługą taśm produkcyjnych. Jest to osoba, która kontroluje ich pracę, ale także motywuje i zarządza całym procesem produkcyjnym na podstawowym szczeblu.

W pewnych przypadkach a jego obowiązki mogą być znacznie bardziej rozległe: niektórzy brygadziści zajmują się również układaniem grafików pracowniczych, wdrażaniem i rozwijaniem nowych pracowników, a nawet uczestniczą w ciągu projektowania poszczególnych produktów, które następnie będą produkowane w domu – w szczególności dotyczy to jednak niewielkich zakładów produkcyjnych.


Blog o podobnej tematyce: https://www.sic-szkolenia.pl/


Jak zostać brygadzistą?

Brygadzista wybierany jest zwykle poprzez awans pionowy: wybierany jest to z grona pracowników wykonawczych. Dzięki temu taka osoba jest dużą wiedzę o linii produkcyjnej, zasadach obowiązujących w zakładzie oraz charakterystyce środowiska wewnętrznego firmy.

Osoba ta musi jednak posiadać szereg cech personalnych – musi być charyzmatyczna i być cechy przywódcze, jak również również wzbudzać zaufanie i sympatię wśród pozostałych pracowników. Warto również posiadać w swoim CV różne kursy i szkolenia.

Szkolenie Agile z pewnością będzie wielkim atutem w trakcie rekrutacji na wyższe stanowisko. Jeśli chodzi o Scrum szkolenia dedykowane są zwykle bardziej doświadczonym kierownikom i menedżerom, jednak z pewnością warto znać podstawy tzw. zwinnego zarządzania.

Atutem dla przyszłych brygadzistów będą również regularne warsztaty i kursy z zakresu rozwoju kompetencji miękkich: twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów, zarządzania kapitałami ludzkimi oraz komunikacji i negocjacji.